Reference

Vybrané ukázky mé práce

Terasa u rodinného domu

duben 2020

Příprava schodiště

září 2019

Schodiště u zákazníka

Srpen 2019

Pohled zezhora

Nové schody u zákazníka – pohled zezhora

říjen 2019

Příprava vany v nové koupelně

1. října – 1. prosince

Vybrané zakázky z minulosti